Λειτουργία Μουσείου (Καλοκαίρι 2021)

Το Μουσείο εκτός από τις προγραμματισμένες ημέρες λειτουργίας του ανοίγει εκτάκτως κατόπιν συνεννόησης προκειμένου να εξυπηρετήσει ομάδες επισκεπτών, συλλόγους, σχολεία κλπ.

Πληροφορίες επικοινωνίας ως εξής:

Ταχ. δ/νση: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ερμιόνης, 21051 ΕΡΜΙΟΝΗ

Ηλεκτρονική δ/νση: i.l.m.ermionis@gmail.com

Τηλέφωνα:  6976747409 , 6981709452